Artykuły

Intencje

Intencje mszalne 02-09.08.2020

 PORZĄDEK    NABOŻEŃSTW   PARAFII   OTMUCHÓW –  02.08. – 09.08.2020

 

Poniedziałek – 03.08.2020

 

 7.00 – z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha Świętego, zdr., opiekę M.B. w rodzinie

            Moniki i Dariusza Kasalik

         – o powrót do zdr., bł. Boże, opiekę M.B. dla Eryki Wierzbickiej

18.00 – w 50 r. ur. Elżbiety Mielnickiej, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha

              Świętego, zdr., opiekę M.B. w rodzinie   

          – za + Zofię Smoleń w 30 dz. śm.

 

Wtorek – 04.08.2020 – Św. Jana Marii Vianneya, Prezbitera  

 

 7.00 –  za ++ rodziców Annę i Bronisława Dara oraz brata Stanisława   

17.30 – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

18.00 –  w intencjach Wspólnoty Maryjnej Kobiet

          –  w r. śl Dagmary i Lamerta, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha

              Świętego, zdr., opiekę M.B. w rodzinie    

       

Środa – 05.08.2020

 

7.00 – z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha Świętego, zdr., opiekę M.B. w rodzinie

           oraz o nawrócenie    

17.30 – Różaniec w intencji Młodzieży

18.00 – za ++ rodziców Mariannę i Jana Ruszkowskich    

          – w r. ur. Bartosza, o bł. Boże, dary Ducha Świętego, zdr., opiekę M.B.                          

    

I Czwartek – 06.08.2020 – Święto Przemienienia Pańskiego

 

 7.00 – z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha Świętego, zdr., opiekę M.B. i wypełnienie

            woli Bożej w rodzinie Kendik

17.30 – Godzina Święta– Adoracja i za powołanych i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

18.00 – za ++ Marię i Benedykta Makowskich, ++ z tych rodzin i dusze w czyśćcu cierp.

          – za + Bartosza Suchan – od rodziny       

                                             

I Piątek – 07.08.2020 

 
 7.00 – za ++ Fryderyka Liachów w 30 dz. śm. i jego żonę Irenę oraz Lesława Liachów
17.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Miłosierdzia Bożego

18.00 – o bł. Boże, zdr., opiekę M.B. dla członkiń X Róży Różańcowej i ++ z tej Róży  

        – w 1 r. ur. Leopolda Turek-Siryk, o bł. Boże, zdr., opiekę M.B. i Anioła Stróża oraz dla jego rodziców 

             ZMIANA  TAJEMNIC  RÓŻAŃCOWYCH  

            

Sobota – 08.08.2020 – Św. Dominika, Prezbitera

 

 7.00 –  z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha Świętego, zdr., opiekę M.B. dla dzieci,

             wnuków i prawnuków w rodzinie Sawczuk

17.30 – I Nieszpory Niedzielne

18.00 – za ++ Marię, Władysława, Janusza Cop w r. śm., rodziców Klag, bratowa Urszulę, Annę Wolf,

             szwagra Tadeusza 

          – w 18 r. ur. Amelii Tymczyszyn, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha

              Świętego, zdr., opiekę M.B.

                

Niedziela XIX Zwykła –  09.08.2020  

 7.00 –  za ++ rodziców Cecylię i Henryka Bojanowskich

 9.30 – za ++ Michała i Marię Rams, rodziców z obu stron, dzieci Annę, Andrzeja i Kazimierza                      

11.30 – w 60 r. śl. Ireny i Czesława Szkudlarek, 35 r. śl. Krystyny i Mariusza Konieczny, z podz. za otrzym.

             łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha Świętego, zdr., opiekę M.B. w rodzinie

17.30 – II Nieszpory Niedzielne

18.00 – za ++ Stefana Stąpor, jego żonę Kazimierę, rodziców i rodzeństwo z obu stron

 

Intencje mszalne 26.07-02.08.2020

PORZĄDEK    NABOŻEŃSTW   PARAFII   OTMUCHÓW – 26.07. – 02.08.2020

 

Poniedziałek – 27.07.2020 – Św. Joachima, Ojca NMP

 

 7.00 – za + Krystynę Anioł    

18.00 –  w intencjach Apostolatu Maryjnego Kobiet   

          – za ++ Feliksa Zychowicz w 1 r. śm., rodziców z obu stron i wszystkich ++ z rodziny 

             

Wtorek – 28.07.2020

 
 7.00 –  za ++ Stanisława Dudzic w 3 r. śm. oraz rodziców z obu stron 

17.30 – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

18.00 – w r. ur. Róży, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha Świętego, zdr., opiekę M.B.
             w rodzinie

          – za ++ Marię i Fryderyka Kardaś, Teresę Raróg, rodziców i rodzeństwo 

          

Środa – 29.07.2020 – Św. Marty

 

 7.00 –  za ++ Weronikę Rabich, jej męża Stanisława, Wandę, Jana Szpek oraz ++ z rodz. Szpek, Stec,

             Rabich

17.30 – Różaniec w intencji Młodzieży   

18.00 – za + Jacka Orlańskiego w 3 r. śm. oraz ++ rodziców, teściów i swatów   

          – w 60 r. ur. Zofii, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha Świętego, zdr., opiekę

             M.B.  także dla męża i w rodzinie 

                                      

Czwartek – 30.07.2020

 

 7.00 – za ++ Bolesława i Tadeusza 

18.00 – za ++ Annę i Józefa Pierzak, Annę i Edmunda Henrykowskich oraz ++ z rodziny z obu stron

          – za ++ Zdzisławę i jej syna Przemysława   

                       

Piątek – 31.07.2020 – Św. Ignacego z Loyoli, Prezbitera

 

 7.00 – za + męża Józefa Bornejko w 8 r. śm. 

17.30 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego  

18.00 – za ++ żonę Bożenę i jej rodziców oraz ++ rodziców Zofię i Czesława, a także z podz. za otrzym.

             łaski, z prośba o bł. Boże, zdr., opiekę M.B. dla Edwarda

          –  do Miłosierdzia Bożego o nawrócenie dla Jerzego, o powrót do zdr., o bł. Boże, opiekę M.B.

 

I Sobota – 01.08.2020 – Św. Alfonsa Marii Liguoriego

 

 7.00 – w 26 r. śl. Anny i Piotra Żyrek, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha Świętego,

            zdr., opiekę M.B. w rodzinie 

17.30 – I Nieszpory Niedzielne

18.00 – za ++ Tadeusza Kawa w 15 r. śm. i jego żonę Romanę

          – za + Krzysztofa Marek i ++ z rodziny       

                                    

Niedziela XVIII Zwykła –  02.08.2020

 

 7.00 – za ++ rodziców Bogumiłę w 3 r. śm. i Aleksandra w 34 r. śm. Jurek, Zofię i Józefa Pasoń,

           ++ dziadków i z rodziny

  9.30 –  za ++ Rozalię Rams w r. śm. oraz z rodziny Rams i Walkarz 

11.30 – Chrzty: Wojciech Łopuszański; Roczki: Fabian Szeląg, Amelia Chmura, Emilia Miza, Zofia

              Dziurban 

17.30 – II Nieszpory Niedzielne 

18.00 –  w 45 r. śl. Bogusławy i Wiesława Wolf, w r. ur. córki Agnieszki, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą

              o bł. Boże, dary Ducha Świętego, zdr., opiekę M.B. w rodzinie

 

Intencje mszalne 19-26.07.2020

PORZĄDEK    NABOŻEŃSTW   PARAFII   OTMUCHÓW – 19.07. – 26.07.2020

 

Poniedziałek – 20.07.2020 – Bł. Czesława, Prezbitera

 

 7.00 – za ++ Edwarda Świerczek w 20 r. śm. i siostrę Małgorzatę    

18.00  – za + męża Zenona Chodorskiego w 5 r. śm.         

           – w 60 r. ur. Zdzisława, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą bł. Boże, dary Ducha Świętego zdr.,

              opiekę M.B. w rodzinie  

                                    

Wtorek – 21.07.2020

 
  7.00 – za + Wiesława Kurp   

17.30 – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

18.00 – za + Feliksa Woźniak w r. śm. oraz ++ rodziców, siostry i szwagrów 

          – za ++ ojca Edwarda Świerczek w 20 r. śm. jego córkę Małgorzatę  i ++ z rodziny   

          

Środa – 22.07.2020 – Święto Św. Marii Magdaleny   

 

 7.00 – za ++ Andrzeja Kawa w 34 r. śm., jego syna Eugeniusza, wnuka Krzysztofa, rodziców, teściów i

            wszystkich ++ z rodziny

17.30 – Różaniec w intencji młodzieży

18.00  – za ++ Agnieszkę i Władysława Nawrot oraz dusze w czyśćcu cierp.

           – za ++ Magdalenę, Jana, Władysława, Stanisławę, Kazimierza, Eleonorę Magierowskich oraz

               ++ z rodziny    

                                      

Czwartek – 23.07.2020 – Święto Św. Brygidy, Zak., Patronki Europy

 

  7.00 – za ++ Kazimierza Zawilak, rodziców z obu stron oraz o bł. Boże i zdr. w rodzinie

18.00 – za ++ męża Mieczysława, rodziców, teściów, rodzeństwo oraz ++ z rodziny z obu stron  

           – za + Zofię Zoń i dusze w czyśćcu cierp.   

                       

Piątek – 24.07.2020 – Św. Kingi, Dz.

 

 7.00 –  Mieczysława, Krzysztofa, Krystynę Frolow

17.30 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

18.00 –  z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha Świętego, zdr., opiekę M.B. w rodzinie

              Agnieszki i Zenona  

          –  za ++ Ireneusza Mizerskiego w 17 r. śm., synów Tomasza i Jacka oraz rodziców, teściów i

               dziadków z obu stron

                                                

Sobota – 25.07.2020 – Święto Św. Jakuba, Apostoła

 

 7.00 – za + córkę Agnieszkę Antonkiewicz i ++ z rodziny   

17.30 – I Nieszpory Niedzielne 

18.00 – w r. ur. mamy Stefanii, chrześnicy Anny, w 1 r. śl. Anny i Macieja, z podz. za otrzym. łaski, z

             prośbą bł. Boże, dary Ducha Świętego, zdr., opiekę M.B.   

          –  za ++ Irenę Węglarz w 2 r. śm., jej męża Józefa oraz ++ z rodziny Górskich i Węglarz  

                                            

Niedziela – Uroczystość Św. Anny, Matki NMP, Patronki Diecezji Opolskiej – 28.06.2020

 7.00 –  za ++ Annę Szczurek i dusze w czyśćcu cierp.

 9.30 – za ++ dziadków Marię i Karola Zamirskich, Dominikę i Józefa Napora oraz ++ z tych rodzin      

11.30 – za ++ Annę Wysopal i Annę Jawor i ++ z tych rodzin

          –  w 35 r. śl. Barbary i Leona Czarnieckich, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha

              Świętego, zdr., opiekę M.B. w rodzinie

17.30 –  Kościół św. Anny – Nabożeństwo do św. Anny              

18.00 – Suma odpustowa ku czci św. Anny w intencji Parafian

          –  z ok. imienin mamy Anny i Krzysztofa, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha

              Świętego, zdr., opiekę M.B. w rodzinie

Intencje mszalne 12-19.07.2020

 PORZĄDEK    NABOŻEŃSTW   PARAFII   OTMUCHÓW – 12.07. – 19.07.2020

 

Poniedziałek – 13.07.2020 – Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

 

 7.00 – za + Halinę Dubińską – od Stanisława i Janiny Bryk z rodziną

18.00 –  w 15 r. ur. Lilianny i 5 r. ur. Maji Zuber, dla Grzegorza, Tomasza, Denisa, Stanisława, z podz. i

              prośbą o bł. Boże, zdr., opiekę M.B. i Anioła Stróża oraz dla ich rodziców

          – za ++ Irenę i Kazimierza Misiewicz oraz ++ z rodziny

          – Nabożeństwo i Procesja Fatimska

 

Wtorek – 14.07.2020   

 

 7.00 – za ++ rodziców Grażynę i Jerzego Szewczyk, Domicelę i Henryka Sieniarskich     

17.30 – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

18.00 – o bł. Boże, opiekę M.B. z ok. urodzin synowej i o zdr. w rodzinie  

          – za ++ Jadwigę i Bronisława Mazurek oraz Ryszarda Seferynowicz

 

 Środa – 15.07.2020 – Św. Bonawentury, Bpa i Dra K.

 

 7.00 – w 76 r. ur. Anny, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha Świętego, zdr., opiekę

            M. B. dla całej rodziny     

17.30 – Różaniec w intencji Młodzieży

18.00 – za ++ Julię i Józefa Gaba oraz Władysława Trzaska  

          – za + Henryka Kajzer       

         

Czwartek – 16.07.2020 – Wspomnienie NMP z Góry Karmel

 

 7.00 –  za + Tadeusza Ciurej w r. śm., ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron oraz Ks. Jana Plichta

18.00 –  za ++ rodziców Zenona i Helenę Werner, teściów Jana i Krystynę, męża Franciszka Trybuła, braci

               Stefana, Jerzego, Ryszarda  

          – za ++ Józefę Biłobran w 2 r. śm., męża Tadeusza, wnuków Aleksandrę i Michała              

                                     

Piątek – 17.07.2020

 

 7.00 –  za + Sylwestra Baranowskiego w 1 r. śm. i ++ z rodziny    

17.30 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego  

18.00 – w 85 r. ur. Zofii, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą bł. Boże, dary Ducha Świętego, zdr., opiekę

             M.B.

          – za + Jana Pasoń – od chrześnicy Grażyny z rodziną      

                               

Sobota – 18.07. 2020

 

 7.00 – w 5 r. ur. wnuczki Nel, z podz. i prośbą o bł. Boże, zdr., opiekę M.B. i Anioła Stróża oraz dary

             Ducha Świętego dla całej rodziny  

17.30 – I Nieszpory Niedzielne

18.00 –  w 50 r. śl. Barbary i Henryka Sasak, do Opatrzności Bożej, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą

               bł. Boże, dary Ducha Świętego, zdr., opiekę M.B. w rodzinie

          –  za ++ Jana i Franciszkę Ziółkowskich oraz rodziców z obu stron

 

Niedziela XVI Zwykła –  19.07.2020

 

 7.00 –  za ++ Zygmunta Kamińskiego, Janinę i Stanisława, Feliksa, Jana, Józefa, Helenę, Józefę,

             Mieczysława, Józefa, Piotra, Hildegardę i jej rodziców, Stefana oraz z rodzin Kupków, Mazurków,

             Niziołów   

 9.30 – za ++ rodziców Antoniego i Stefanię Obertyńskich, rodzeństwo i ++ z tych rodzin

     

11.30 – za + Stanisława Wójtowicz w r. śm

 

17.30 – II Nieszpory Niedzielne

18.00 –  za ++ Bronisława Sidzińskiego i rodziców z obu stron

Intencje mszalne 05-12.07.2020

PORZĄDEK    NABOŻEŃSTW   PARAFII   OTMUCHÓW – 05.07. – 12.07.2020

 

Poniedziałek – 06.07.2020 – Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, Dz.

 

 7.00 – za ++ rodziców Stefanię i Zbigniewa Koziar  

18.00 – w 97 r. ur. Rozalii Kawa, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, zdr., opiekę M.B.

       – w r. śl. Bogusławy i Bogdana, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, zdr., opiekę M.B. w rodz.

 

Wtorek – 07.07.2020 

 
 7.00 – za ++ Bogumiła Mielnickiego w 30 dz. śm. oraz rodziców Janine i Stanisława Majda                

17.30 – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

18.00 – w intencjach Wspólnoty Maryjnej Kobiet 
          – za ++ Franciszkę Wysopal, jej męża Karola – od córek z rodzinami z rodziny Gałysa

 

Środa – 08.07.2020 – Św. Jana z Dukli, Prezbitera

 

 7.00 – za ++ Jana Kokoszka w 15 r. śm., jego żonę Antoninę i ++ z rodziny 

17.30 – Różaniec w intencji Młodzieży 

18.00 – za ++ Piotra Hefka w 21 r. śm., rodziców z obu stron oraz ciocię Annę          

         – za ++ Anielę i Józefa Kucia, Leonię i Pawła Czarnieckich i Antoninę Kwit 

                                      

Czwartek – 09.07.2020

 

 7.00 – z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha Świętego, zdr., opiekę M.B. w rodzinie

           Wilk i Zugaj oraz za ++ z tych rodzin      

18.00 – za + Janinę Opoka w 6 r. śm.

          – za ++ Marię i Józefa Humaj, braci Czesława, Edwarda i Eugeniusza

                           

Piątek – 10.07.2020

 

 7.00 – za + Piotra Hyc 

17.30 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego    

18.00 – za ++ Krzysztofa Białuckiego, dziadków z obu stron i Ks. Tadeusza Jodłowskiego   

          – za + Antoniego Jawor, ++ z rodziny Jawor i Dybiec oraz Hannę Gromala

 

19.30 – kościół parafialny: Wieczór Uwielbienia i Dziękczynienia          

   

Sobota – 11.07.2020 – Święto Św. Benedykta, Opata, Patrona Europy

 

 7.00 – za ++ Józefa Kulak i Józefa Wawrzyniec w r. śm. – od żony z rodziną

17.30 – I Nieszpory Niedzielne 

18.00 –  za + Ludwika Tokarczyk w 4 r. śm. oraz ++ rodziców i rodzeństwo z rodziny Gawlik

          – za ++ Jana Tokarczyk w 29 r. śm., jego rodziców Julię i ++ z rodziny 

                                          

Niedziela XV Zwykła – 12.07.2020

 

 7.00 – za ++ Feliksa Pawelec w 10 r. śm., jego rodziców i rodzeństwo oraz ++ z tej rodziny

 

 9.30 – za ++ Stanisława Krecz, Stanisława, Eugenię, Władysławę, Ludwika Juzyk, Bronisławę i Piotra

              Zatylny oraz rodziców z obu stron i z rodziny Piurów     

      

11.30 – za + Adolfa Ormiańskiego w 10 r. śm.

 

17.30 – II Nieszpory Niedzielne   

18.00 – za ++ Jana Majka r. śm. i jego żonę Walerię

 • Intencje mszalne 24.11.-01.12.2013

  PORZĄDEK    NABOŻEŃSTW   PARAFII   OTMUCHÓW – 24.11 – 01.12.2013

   

  Poniedziałek – 25.11.2013

   

   7.00 –  za + Kazimierza Dąbrowskiego w r. śm.

   

  18.00 – za ++ Marię, Władysława, Annę, Antoniego, Daniela Wąchała, Emilię, Stanisława, Władysława

              Czaja, brata Stanisława i dziadków z obu stron 

            - za + Kazimierza Bułhak  w 30 dz. śm.

   

  Wtorek – 26.11.2013

   

   7.00 –  o bł. Boże, zdr., opiekę M.B. dla Heleny Mucha oraz dla brata i synów

   

  17.30 – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy   

  18.00 –  za ++ Stanisławę Szmytka, Katarzynę i Michała Sopata    

   

  Środa – 27.11.2013  

   

   7.00 –  w 40 r. ur córki Beaty, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, zdr., opiekę M.B.   

   

  17.30 – Różaniec w intencji młodzieży     

  18.00 –  w intencjach Apostolatu Maryjnego Kobiet 

                    

  Czwartek – 28.11.2013

   7.00 –  za + Annę Kurowską od sąsiadów

     

  18.00 – za ++ Zdzisława Sutkowskiego, rodziców z obu stron, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierp.  

  Piątek  – 29.11.2013     

   

   7.00 –  za ++ z rodziców Emilię i Mariana Domaradzkich, Zofię i Bazylego Sawczuk i brata Piotra

   

  17.30 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego  

  18.00 – za + Zofię Zarzycką w 40 r. śm. 

   

  Sobota – 30.11.2013 – Święto Św. Andrzeja, Apostoła

   7.00 – za ++ Józefa Janczura i rodziców z obu stron  

   

  17.30 – I Nieszpory Niedzielne

  18.00 – za ++ rodziców Kazimierę i Antoniego Grabara i ++ z rodziny z obu stron

        

  Niedziela I Adwentu – 01.12.2013

   

   7.00 –  za + Janinę Brandys w 10 r. śm.        

   

   8.30 –  za ++ rodziców Walerię w r. śm. i Antoniego Kilian oraz ++ z tych rodzin         

   

  10.00 –  za ++ Andrzeja Porębskiego i rodziców z obu stron  

  11.30 –  chrzty: Adam Barczuk; roczki: Lena Miske; 18 r.ur. Pauliny Mularczyk, o bł. Boże, zdr. Opiekę

                M.B.

   

  17.30 – II Nieszpory Niedzielne  

  18.00 – za ++ Jana Kotara w 12 r. śm. i dusze w czyśćcu cierp.   

   

Ogłoszenia

 

 

Posłuchaj niedzielnego kazania

Opolskie dla Rodziny

Strona Domu Miłosierdzia

Modlitwa wstawiennicza

Wycieczki parafialne

 

 

Siostry Boromeuszki

Minuta ze Słowem

Obraz z kamery

Odpusty jako wielki dar

Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.

Czytaj więcej...

Sakramenty święte

Sakramenty święte - co wiedzieć należy...

Czytaj więcej...

Malowidła Dankwarta

Rozkład malowideł K. Dankwarta na sklepieniu kościoła parafialnego

Czytaj więcej

Joomla templates by Joomlashine